Verifiko Abonimin me keste
 
Numri i Kontrates:* Smart Card:*
Verifikoni Abonimin