Abonime Tokesore


Paketa Premium Info

2,490 Lekë [€ 23.9]

7,190 Lekë [€ 69.1]

13,990 Lekë [€ 134.4]

24,900 Lekë [€ 239.2]

Big Brother Tokësor/Satelitor Info

2,500 Lekë [€ 24.0]

4,900 Lekë [€ 47.1]

Terma dhe kushtet e Kontratës / Dhënie pëlqimi

Te dhenat e tua

Plotёso Kontratёn

Abonimet e Tua

Perfundo Blerjen

<

© Digitalb 2023