Abonime Tokesore


Paketa FamiljareInfo

1,090 Lekë [€ 10.5]

2,900 Lekë [€ 27.9]

5,690 Lekë [€ 54.7]

10,990 Lekë [€ 105.6]

Big Brother Tokësor/Satelitor Info

2,500 Lekë [€ 24.0]

4,900 Lekë [€ 47.1]

Terma dhe kushtet e Kontratës / Dhënie pëlqimi

Te dhenat e tua

Plotёso Kontratёn

Abonimet e Tua

Perfundo Blerjen

<

© Digitalb 2023