Paketa Premium Info

3,300 Lekë [€ 26.8]

6,600 Lekë [€ 53.7]

9,400 Lekë [€ 76.4]

12,540 Lekë [€ 101.9]

15,680 Lekë [€ 127.5]

17,820 Lekë [€ 144.9]

20,790 Lekë [€ 169.0]

23,760 Lekë [€ 193.2]

25,840 Lekë [€ 210.1]

28,710 Lekë [€ 233.4]

31,580 Lekë [€ 256.7]

31,990 Lekë [€ 260.1]

6,490 Lekë [€ 52.8]

Terma dhe kushtet e Kontratës / Dhënie pëlqimi

Te dhenat e tua

Plotёso Kontratёn

Abonimet e Tua

Perfundo Blerjen

<

© Digitalb 2015